Facebook Twitter Linkedin

Psychotherapiepraktijk Van Duijn

Psychotherapiepraktijk Van Duijn is een vrijgevestigde praktijk in het centrum van Barneveld. De praktijk richt zich op intensieve psychologische hulp (psychotherapie) aan volwassenen. Ook biedt de praktijk partnerrelatietherapie.

De praktijk wordt gevoerd door Pascal van Duijn, orthopedagoog en BIG-geregistreerd psychotherapeut, met ervaring in de ambulante en dagklinische geestelijke gezondheidszorg, zowel met jongeren als volwassenen.

‘Aan de basis van het idee om een eigen praktijk te starten, staat mijn wens mij in vrijheid te kunnen richten op waar het mij om gaat: het bieden van persoonlijke en gelijktijdig professionele psychotherapie.’

BIG-registratienummer: 69916305216

Pascal van Duijn is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Wanneer u in behandeling gaat bij een lid van deze organisaties kunt u er zeker van zijn dat deze geregistreerd is in het BIG-register, wettelijk erkend is en voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Voor verdere informatie, zie www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl.

LVVPLandelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten