Facebook Twitter Linkedin

Psychotherapiepraktijk Van Duijn

Praktijk Van Duijn is een vrijgevestigde psychotherapie praktijk in het centrum van Barneveld. De praktijk richt zich op intensieve psychologische hulp (psychotherapie) aan volwassenen.

De praktijk wordt gevoerd door Pascal van Duijn, psychotherapeut en schematherapeut, met ervaring in  de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg.

           ‘Aan de basis van het idee om een eigen praktijk te starten, staat mijn wens mij in vrijheid te kunnen richten 
op wa
ar het mij om gaat: het bieden van persoonlijke en gelijktijdig professionele psychotherapie.’

 

Pascal van Duijn is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Wanneer u in behandeling gaat bij een lid van deze organisaties kunt u er zeker van zijn dat deze geregistreerd is in het BIG-register, wettelijk erkend is en voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Voor verdere informatie, zie www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl.

BIG-registratienummer: 69916305216

LVVPLandelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten